Abonaments

En la plataforma Online d’abonats s’hi poden fer nous abonaments així com renovar el seu abonament de la temporada anterior.

Estes són les passes:

RENOVACIÓ D’ABONAMENTS

Entrar a: https://alzira.deporges.com

Seleccionem Renovar Abono.

Iniciar sessió amb Correu electrònic i DNI.

IMPORTANT: En cas de no haver facilitat l’any passat el correu electrònic o el DNI, no s’hi pot accedir. Aleshores cal enviar un correu a amuntalzira@hotmail.com amb el vostre nom complet, correu electrònic i DNI per actualitzar les dades en cas de no poder fer la renovació presencialment.

Tot seguit, s’obri la pàgina per validar l’abonament. Canviar l’opció de CATEGORIA a què corresponga, en cas d’infantil o jove se li pot demanar justificant com el DNI o llibre de família a l’hora de recollir el carnet als punts de venda físics. Punxar EDITAR DADES per verificar que no falte cap dada de l’abonat.

Omplim les dades que ens demanen per poder continuar, les de facturació. En cas de diversos abonaments es posa només el nom del que fa la comanda, no és el nom de l’abonat. Pel nom de l’abonat és a la pantalla anterior, EDITAR DADES, situat al costat de la categoria. En cas de faltar alguna dada no es pot passar a la pantalla següent.

A la següent pantalla acceptar els termes i passar per la plataforma de pagament Redsys.

La plataforma incrementa el preu en 1 € de despeses de gestió.

Una volta pagat, arribarà al correu el justificant de compra, que és el que cal presentar als punts habilitats.

NOUS ABONAMENTS

S’accedeix a alzira.deporges.com

Seleccioneu nou abonament.

Seleccionar la ubicació al camp.

Un exemple de tribuna Parell, triem el seient, ix la següent pantalla on triem la categoria, en cas d’infantil o jove se li pot demanar justificant com a DNI o llibre de família a l’hora de recollir el carnet als punts de venda físics. Premem assignar per continuar.

Ens pregunta si volem fer-ne un altre abonat o passar per caixa. En cas de donar-li a PAGAR no mana a verificar la comanda.

Revisem que és correcta l’elecció i vos donem a editar dades per afegir les dades de l’abonat.

Per pagar, continuem i comprovem que la comanda és correcta.

Emplenem les dades que ens demanen per poder continuar, les dades de facturació. En cas de diversos abonaments es posa només el nom de qui fa la comanda, no és el nom de l’abonat. Per al nom de l’abonat és a la pantalla anterior EDITAR DADES situada al costat de la categoria. En cas de faltar alguna dada no es pot passar a la pantalla següent.

A la següent pantalla, acceptar els termes i passar per la plataforma de pagament Redsys.

La plataforma incrementa el preu en 1 € de despeses de gestió.

Una volta pagat, arribarà al correu el justificant de compra que és el que cal presentar als punts de venda habilitats.